top of page

MPS® routeplanner

De MPS® routeplanner volgt het denkproces van de professional en heeft een intuïtieve bediening.

De indeling van de gegevens is gebaseerd op het MPS®-model dat de processtappen, intake-analyse-produceren-evaluatie, volgt. Deze opbouw is begrijpelijk en herkenbaar, zowel voor professional als voor leken.  

 

De applicatie geeft per processtap handzame aanbevelingskaarten. Richtlijnen, protocollen en werkvoorschriften worden beknopt en met heldere werkbeschrijvingen gepresenteerd. Het focus ligt op de 'hand shakes' tussen de verschillende zorgprofessionals

Niet iedere proces heeft alle processtappen nodig. Het traject van opeenvolgende of gelijktijdig te combineren processtappen kan voor iedere 'customer journey' verschillend. Iedere volgende stap is gebaseerd op uitkomsten (observaties/ diagnostiek/ behandeling) van de vorige stap(pen).  

 

De professionals kunnen zelf makkelijk bijdragen aan het systeem en de kennis-bank zo met werkvloer-ervaring up-to-date houden.

Professionals  in hoog-complexe kennis-omgevingen moeten nog veel uit het hoofd doen.  Hierdoor is er veel ongewenste praktijkvariatie in de keuze en uitvoering van analyse methoden en en productie processen bij gelijke producten, variatie die niet is terug te voeren op verschillende klantbehoeften.  

De MPS® routeplanneris niet alleen gebruiksvriendelijk te raadplegen, maar ook eenvoudig te beheren. Iedere organisatie kan zijn eigen omgeving inrichten.

Informatie is simpel en snel gepubliceerd in de routeplanner. Gebruikers/redacteuren kunnen informatie eenvoudig toevoegen en aanpassen, afhankelijk  van  u n  gebruikersniveau en  persoonlijke  autorisatie. 

Samen met alle gebruikers houden we de kosten zo laag mogelijk en ontwikkelen we door met de RomRom community.  Het is onze ambitie  om het RomRom systeem  te laten  uitgroeien tot een ‘low cost’, wijdverbreid ecosysteem voor het makkelijk ontsluiten van richtlijnen, protocollen en werkvoorschriften in kennis-intensieve omgevingen. 

MPS® dataformat

Het MPS® dataformat maakt hergebruik van gezondheidsdata mogelijk.
Er zijn vier kernpunten van belang voor verbeteringen in de zorg. 

 1. Patient Empowerment
  De patiënt heeft al z’n gezondheidsdata bij de hand en is ‘in control’

 2. Sluitende diagnose registratie
  De zorgprofessionals zorgen ervoor dat er een goed gelabelde diagnose beschikbaar is (met Snomed CT)

 3. Samen beslissen
  Op basis van volledige data en betrouwbare informatie, neemt de zorgprofessional samen met de patiënt/ cliënt/ burger de beste beslissingen

 4. Betrouwbare uitkomstregistratie
  Zowel de patiënt/ cliënt/ burger als de zorgprofessionals registreren de ‘addedvalue’,hiermee wordt de innovatiecyclus aangejaagd.

Schermafbeelding 2022-05-15 om 13.30.26.png
bottom of page