top of page
Disclaimer RomRom HealthPoints

Versie: 30 maart 2020

HealthPoints

De informatie die wordt verstrekt rondom testversie van het 'RomRom Health Navigation System" zijn voor algemene informatie-voorziening. Op geen enkele wijze wordt de gebruiker gevraagd persoonlijke gegevens in te voeren: het gaat om testversies met verzonnen informatie.

Er is geen enkele aansprakelijkheidsclaim mogelijk voor het gebruik van de apps, of fouten in de gegevens.

Aangezien het hier om testversies gaat, kan er geen enkel recht ontleend worden aan het gebruik van de RomRom apps van Rommed BV, iedere aansprakelijkheid wordt hierbij op voorhand uitgesloten.

De testversies worden zonder aankondiging veranderd naar de volgende versie. Het is mogelijk dat er virussen of malware door derde partijen in de software geplaatst wordt. De gebruiker dient zichzelf voldoende te beveiligen tegen malware en software virussen.

Open geen mail-documenten/ file die afkomstig lijken van Rommed (mail of site): alle software wordt via een veilige link aangeboden.

 

English:

Last updated: March 30th , 2020

The information contained on the 'RomRom Health Navigation system' mobile app HealthPoints is for general information purposes only. The information that’s entered in the apps must be ‘fake’, under no circumstances real data can be entered. The apps are mockups to test the ‘look and feel’.

Rommed assumes no responsibility for errors or omissions in the contents of the Health Navigation System and HealthPoints app. In no event shall be liable for any special, direct, indirect, consequential, or incidental damages or any damages whatsoever, whether in an action of contract, negligence or other tort, arising out of or in connection with the use of the Service or the contents of the Service. reserves the right to make additions, deletions, or modification to the contents on the Service at any time without prior notice. 

Rommed does not warrant that the website is free of viruses or other harmful components. Do not open email attachements that seem to originate from the Rommed domain. All software and documents will be made available by a safe link.

Icon-1024.png
Anker 1
bottom of page